De nieuwe privacywet: hoe beschermen wij uw gegevens?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet geldt in elke lidstaat van de Europese Unie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen. Freyr Architecten verwerkt persoonsgegevens en moet de bepalingen van de AVG in acht nemen.

Soorten persoonsgegevens

De AVG maakt onderscheid tussen ‘gewone’ persoonsgegevens en ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Een gewoon persoonsgegeven is bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder meer gegevens over ras, een pasfoto, religie, politieke opvattingen of gezondheid. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij uitdrukkelijke toestemming voor verwerking wordt gekregen of de verwerking noodzakelijk is.

De verwerking is volgens de AVG onder andere noodzakelijk als gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst. De verwerking wordt ook noodzakelijk geacht als de verwerking ziet op een wettelijke plicht (bijv. loonadministratie) en er sprake is van een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.

Waar heeft Freyr Architecten uw gegevens voor nodig?

Freyr Architecten verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Indien wij sollicitatiebrieven met pasfoto, nationaliteit of andere bijzondere persoonsgegevens binnen krijgen, verwijderen wij deze binnen vier weken na ontvangst.

Wij verwerken wel gewone persoonsgegevens. Dit hebben wij niet alleen nodig voor het onderhouden van het contact tijdens het proces, deze zijn noodzakelijk voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding van uw bouwplannen. Het aangaan van een overeenkomst met Freyr Architecten is voor u dus niet verplicht. Wij zijn wel verplicht om u de mogelijkheid te bieden uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Welke gegevens bewaart Freyr Architecten?

Freyr Architecten maakt gebruik van verwerkers die voldoen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw persoonsgegevens worden bewaard binnen het projectmanagement van “DigitaleFactuur” (privacyvoorwaarden) en uw aanvraag of melding loopt via het overheidsorgaan “Omgevingsloket” (privacyvoorwaarden). De persoonsgegevens die worden gevraagd bij een Omgevingsvergunning en noodzakelijk zijn voor deze handelingen zijn:

Aanvrager *

Geslacht, burgerservicenummer, voorletters, voorvoegsels en achternaam

Verblijfadres

Postcode, huisnummer, huisletter, straatnaam en woonplaats

Correspondentieadres

Postcode, huisnummer, huisletter, straatnaam en woonplaats

Contactgegevens

Telefoonnummer, e-mailadres

* Het burgerservicenummer (BSN) mag nooit openbaar worden gemaakt en is eenmalig noodzakelijk voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding. Bij de optie “persoonsgegevens openbaar maken?” bij het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding zal Freyr Architecten altijd kiezen voor “nee”.

Uw gegevens inzien?

Stuur een email naar administratie@freyr.eu en u krijgt een overzicht van uw persoonsgegevens die Freyr Architecten bewaart.

Uw gegevens corrigeren of verwijderen?

Stuur een email naar administratie@freyr.eu en u krijgt binnen 30 dagen een bevestiging dat Freyr Architecten uw persoonsgegevens heeft gecorrigeerd of verwijderd.